De vier stappen-aanpak

Stap 1: intake; analyseren & formuleren gezamenlijke ambitie

Een goede intake legt de basis voor het verhelderen van het vraagstuk en uw ambitie. Wat zijn de symptomen en is er een achterliggend vraagstuk? Zo ja, dan willen we dat helder hebben.
Wij starten met de analyse van de huidige situatie. Vervolgens formuleren we een voorlopige gezamenlijke ambitie en vertalen die naar meetbare doelstellingen. Daarin bepalen we de interventiemogelijkheden in samenhang met elkaar, en stellen we het begeleidende team samen.

Stap 2: Stellen van Prioriteiten en Expliciteren/Concretiseren van de Veranderdoelstellingen.

De concrete doelstellingen worden vastgelegd in een sterdiagram. Waar staan we nu en waar gaan we naar toe? De totale Radar, met alle invalshoeken staat weergegeven. In de praktijk beperken wij ons doorgaans tot een beperkt aantal aspecten; dit in overleg met de opdrachtgever.

 

Om meetbaar te veranderen, is expliciet werken voor ons essentieel. Algemene bewoordingen vertalen naar heldere taal. Bij de intake horen wij bijvoorbeeld zeggen: “Wij zijn een klantgerichte organisatie”. Maar: wat is klantgericht precies? Hoe komt dat tot uiting in de dagelijkse praktijk, en hoe gaan we dat meten? Welk gedrag vertoont een medewerker bij een klachtafhandeling aan de balie of in het callcenter? En wat moet een klant dan ervaren? Door het onderwerp zo af te pellen komen wij met u tot de kern, waarna het verbeterproces ingezet kan worden.

 

De essentie van deze stap is dat er een gemeenschappelijke richting en bijbehorende taal ontstaat binnen de organisatie en daarmee een begin wordt gemaakt dat neuzen binnen de organisatie de dezelfde kant op komen te staan.

Stap 3: Realiseren

Realiseren van verandering betreft zowel de harde aspecten als processen en ICT, maar vooral ook gedragsaspecten van betrokkenen (management en medewerkers). In het geval u als opdrachtgever streeft naar een grotere mate van zelfstandigheid van teams en medewerkers, dan begint dit bij het verstrekken van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En niet door een verandering op te leggen (veranderingsparadox).

 

Bij de realisatie vormt de gezamenlijke ambitie de basis; deze vertalen wij naar een sterdiagram. Wij betrekken de medewerkers actief bij wat veranderd moet worden en hoe dat te doen. In samenspraak met ons bepaalt u wat de belangrijkste onderwerpen zijn die worden opgepakt. Door prioriteitstelling wordt de kans op succes vergroot.

 

Elke organisatie en situatie vraagt om een eigen aanpak. Op basis van ons voorstel bespreken we met u als klant welke methoden en instrumenten wij toepassen in deze fase.

 

Wij faciliteren en ondersteunen de teams en medewerkers bij de realisatie. Dit kan langs verschillende wegen (Agile, klassiek projectmanagement e.d.). De keuze is afhankelijk van het type organisatie en haar ontwikkelingsfase

Stap 4: Evalueren en Leren

Tijdens en na de implementatie monitoren we de resultaten. Wat werkt en wat niet? Hoe kan het anders? Kortom leren in kleine stappen. Leren door doen en ervaren. Daarmee kunnen we (samen) bepalen of interventies echt succesvol zijn en geambieerde resultaten blijvend van aard zijn.