Wij leveren maatwerk

Korte effectieve interventie

De 10% – Change Company richt zich op de ‘harde’ en ‘zachte’ kanten van een organisatie: de ontwikkeling van de organisatie zelf en van de medewerkers. Dit doen wij met korte krachtige programma’s, inclusief verankeringsbijeenkomsten. Het resultaat moet toch blijvend zijn. Vooral veranderingen in gedrag vergen extra aandacht om te kunnen beklijven.

Passende inzet van methodieken/hulpmiddelen

De kunst is een juiste mix en dosering in te zetten om effectief te veranderen. Dit kan variëren van individuele coaching of team-assessments tot en met het inzetten van de black belt instrumenten Daarnaast kan het inrichten van een intern social-mediaplatform helpen om de interne samenwerking te faciliteren.

Expliciet werken

In de praktijk worden doelstellingen veelal met abstracte begrippen beschreven. Het verhelderen van begrippen, doelstellingen en prioriteiten, door vertalingen naar concrete consequentie op de werkvloer geeft richting en invulling aan de verandering. Het faciliteert de interne dialoog over prioriteiten, voorkomt miscommunicatie tussen organisatieniveaus en draagt bij aan commitment binnen de organisatie. Het stellen van meetbare en ambitieuze maar haalbare doelen als levertijd, medewerker tevredenheid of aantal productinnovaties helpt bij zichtbaar maken van successen en teams en medewerkers te motiveren.

Bottom-up betrokkenheid

Onze ervaring heeft geleerd dat door bottom-up te werken de beste en meest duurzame resultaten worden bereikt. En fouten maken mag. Sterker: het is goed indien er ruimte is voor het maken van fouten, daar leert men het meeste van. Het streven is om uiteindelijk iets in één keer goed te doen.
De steun van de top van de organisatie is voor onze aanpak van cruciaal belang. (regelafstand kleiner maken, aansluiten op voorgaand)

Inzet van uw medewerkers voor duurzaam resultaat

Het resultaat valt en staat met de inzet en kwaliteit van alle betrokkenen. In een constant veranderende wereld wordt wendbaarheid gevraagd; zeer regelmatig nadenken over de afstemming met de klant, de onderlinge samenwerking en de eigen werkorganisatie hoort daarbij.

Bewust kiezen voor de aanpak Agile, Scrum of klassiek Projectmanagement

Elke situatie en organisatie vraagt een eigen aanpak. Wat effectief is in de ene situatie geldt niet voor de andere. Bij elke opdracht maken we een keuze voor de meest effectieve aanpak.