10% Change Company

Uw partner in het meetbaar verbeteren van uw organisatie

Welkom bij 10% – Change Company

10% Change Company is ontstaan uit de samenwerking van interimmanagers en organisatie-adviseurs, die hun brede kennis en ervaring op het gebied van organisatievraagstukken hebben gebundeld.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Managementbegeleiding,
  • Procesanalyses en -optimalisatie in de bedrijfsvoering
  • Teamontwikkeling
  • Interim management: HR, Financieel en Programmamanagement

Ons team heeft ervaring binnen een breed spectrum van organisaties zowel non-profit: overheden, waterschappen, kennisinstituten en zorg, als profit: zakelijke dienstverlening, uitzendorganisaties en productiebedrijven.

Waar staan wij voor

10% Change Company staat voor tastbare en meetbare resultaten. Onze ervaring leert dat organisaties graag inzicht hebben in hun prestaties. Denk aan kwantitatieve en kwalitatieve resultaten als verkoopcijfers, projectvoortgang, verloopgegevens en doorlooptijden. De menselijke  invalshoeken zijn minstens zo belangrijk; onderlinge samenwerking, cultuur en klanttevredenheid.

Verbeteren van prestaties vraagt een aanpak waarbij interventies elkaar onderling versterken in plaats van tegenwerken.

Toenemende dynamiek eist continue verbetering- en snellere aanpassing van organisaties

De toenemende dynamiek in de maatschappij leidt tot snelle en soms abrupte veranderingen in onze werkomgeving. Verandering van consumentenkenmerken, geopolitieke ontwikkelingen, veranderende consumptiepatronen, technologische ontwikkelingen en verschuivende sectorgrenzen zijn voorbeelden van onderliggende trends. Door deze trends ontstaan nieuwe markten, producten, diensten, en werkwijzen. Ook klantwensen veranderen, zoals kortere levertijd, gemak en kwaliteit met betrekking tot producten en diensten. Consumenten gaan van ´bezitten´ naar ´delen´. Kortom organisaties moeten zich continue verbeteren en aanpassen. 10% Change Company ondersteunt helpt zijn klanten hierbij.

Minimaal 10% verbetering op de geformuleerde doelen

Gezamenlijk realiseren van ambities

Mobiliseren van de interne krachten

Intensieve samenwerking en transparantie met u als opdrachtgever

Korte en krachtige interventies met blijvend resultaat

Verbeteren van resultaten en ontwikkelen van medewerkers

De vier stappen-aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich in vier stappen

Intake & vastellen gezamenlijke ambities

Concretiseren veranderdoelstellingen

Realiseren vanderingen

Evalueren en Leren