10% Change Company

Uw partner in het meetbaar verbeteren van uw organisatie

Welkom bij 10% – Change Company

10% Change Company richt zich op het meetbaar verbeteren van processen en onderlinge samenwerking. Dit doen wij op meerdere terreinen van de bedrijfsvoering. 10% omdat wij ons verbinden aan het realiseren van concrete resultaten en geloven in kleine behapbare veranderingen met grote impact. 10% is ons minimum!

Onze ervaring leert dat organisaties graag inzicht hebben in hun prestaties. Niet alleen de harde kanten, zoals processen en kwantitatieve resultaten, zijn belangrijk. De zachte invalshoeken zijn minstens van even groot belang, bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, cultuur en klanttevredenheid.
Verbeteren van prestaties vraagt een aanpak waarbij interventies elkaar onderling versterken in plaats van tegenwerken.

Waar staan wij voor

Toenemende dynamiek eist continue verbetering- en snellere aanpassing van organisaties

De toenemende dynamiek in de maatschappij leidt tot snelle en soms abrupte veranderingen in onze werkomgeving. Verandering van consumentenkenmerken, geopolitieke ontwikkelingen, veranderende consumptiepatronen, technologische ontwikkelingen en verschuivende sector grenzen zijn voorbeelden van onderliggende trends. Door deze trends ontstaan nieuwe markten, producten, diensten, en werkwijzen. Ook klantwensen veranderen, zoals kortere levertijd, gemak en kwaliteit met betrekking tot producten en diensten. Consumenten gaan van ´bezitten´ naar ´delen´. Kortom organisaties moeten zich continue verbeteren en aanpassen. 10% Change Company ondersteunt helpt zijn klanten hierbij.

Minimaal 10% verbetering op de geformuleerde doelen

Gezamenlijk realiseren van ambities

Mobiliseren van de interne krachten

Intensieve samenwerking en transparantie met u als opdrachtgever

Korte en krachtige interventies met blijvend resultaat

Verbeteren van resultaten en ontwikkelen van medewerkers

De vier stappen-aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich in vier stappen

Intake & vastellen gezamenlijke ambities

Concretiseren veranderdoelstellingen

Realiseren vanderingen

Evalueren en Leren